Kajakaški kamp Skradin 2015.

1018

Poštovani prijatelji sporta,u privitku donosimo  dokumentaciju za organizaciju i provedbu kajakaškog kampa, koji će se od 17. do 23. lipnja 2015. godine održati u Skradinu.Plan i program rada prilagođen je dobnim kategorijama polaznika,
funkcionalno motoričkim sposobnostima i zdravstvenom statusu svakog
polaznika.Sportski programi provode se u svim tipovima mirnovodaških i divljevodaških čamcima i seat on top čamcima za potpune početnike.
Molimo sve članove KKK " Matija Ljubek" koji planiraju sudjelovati da ispune prijavnicu i pročitaju detalje o planu putovanja.

http://www.kkkmatijaljubek.hr/file_uploads/Poziv_kamp_Skradin_2015.pdf

http://www.kkkmatijaljubek.hr/file_uploads/Kamp_plan_putovanja_Skradin2015.pdf

http://www.kkkmatijaljubek.hr/file_uploads/Kamp_prijavnica_Skradin_2015.pdf